Egy Európai Bizottság által publikált tanulmány szerint Magyarországon a szellemitulajdon-intenzív ágazatok az uniós átlagon felüli mértékű gazdasági súlyt mutatnak; a GDP 45,1%-át biztosítják, és a munkahelyek 27,2%-át adják. A számokból jól látszik, hogy az innovatív, tudásalapú termékeket és szolgáltatásokat fejlesztő cégek egyre nagyobb súlyt képviselnek a gazdasági életben és ezzel együtt a befektetők portfóliójában is. Az innováció velejárója, hogy a fejlesztés, alkotás során értékkel bíró szellemi tulajdon jön létre, amelyet tudatosan kell kezelni, védeni a hatékonyabb megtérülés és piaci eredményesség érdekében.

Az innovatív vállalkozó számos kihívással néz szembe. Szeretné új fejlesztését a piacon megjelentetni úgy, hogy megkülönböztesse magát a versenytársaktól, növelje cége értékét és versenyelőnyre tegyen szert élve kizárólagos jogaival. Előfordulhat, hogy vonzóvá kell tennie vállalkozását egy potenciális tőkebefektető számára, vagy megtalálni a megfelelő partnert, ha technológiai együttműködés szükséges fejlesztése termékké alakításához. Mindezekre választ ad a szellemi tulajdon tudatos kezelése és a szellemitulajdon-védelem, amely fontos biztosítéka a fejlesztésbe fektetett tőke és energia megtérülésének.

Elsőként tanácsos megvizsgálni, hogy a megoldás valóban újdonság-e vagy van másnak olyan korlátozó joga, amely megakadályozhatja az alkotással kapcsolatos jogszerzést. Ha ezen a rostán sikeresen túljutott a vállalkozó és a projekt megvalósításához tőkét szeretne bevonni érdemes elvégezni egy szellemivagyon-auditot, amely feltárja, hogy milyen szellemivagyon-portfólió van a birtokában. A közelmúltban egy hozzánk forduló kreatívipari vállalkozás az átvilágítás eredményeként értette meg, hogy milyen konkrét lépéseket kell tennie szellemi vagyonának hatékony védelme érdekében, milyen előnyökkel jár számára az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem lehetőségeink a kihasználása, és milyen várható költségeket jelent mindez.

Több olyan ügyfelünk is volt, akiknek sikerült felkelteni a befektetők figyelmét, és elindultak a tárgyalások, amelyeket jelentősen előremozdított egy megalapozott szellemivagyon-értékelés elvégzése. A vizsgálat nemzetközi módszertan szerint értékeli az innovatív megoldásokat annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését. A kvantitatív módszerek a szellemi vagyon pénzbeli értékét határolják be, költség-, piac- vagy jövedelemalapú megközelítésekkel. A kvalitatív módszerek útmutatóul szolgálnak a szellemi vagyonnal összefüggő tényezők elemzésével, kategorizálásával és pontozásával annak értékére vonatkozóan. Az elemzés eredménye megmutatja a technológia jelenlegi értékét, számszerűsíti a hasznosításával elérhető bevételt, illetve nyereséget, valamint támpontot nyújt a hasznosításra irányuló megállapodások megalapozásához.

A pénzügyi befektetők számára a szellemivagyon-felmérések megállapításai alapul szolgálnak a tőkebefektetéssel, közös cégalapítással, apportálással, licenciával kapcsolatos tárgyalásokhoz, támogatják a megalapozottabb döntéshozatalt és ezáltal eredményesebb, biztonságosabb befektetések megvalósítását.

A HIPAVILONról

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség a tudásalapú termékek és szolgáltatások létrejöttét, hazai és külpiaci hasznosítását segíti elő a szellemi tulajdonra épülő innovációmenedzsment eszközrendszerével. A kizárólagos állami tulajdonban lévő társaság támogatja a vállalkozásokat kihasználatlan üzleti lehetőségeik felismerésében és a piaci kockázatok feltárásában, erős szellemitulajdon-védelmi portfólió kialakításában, hazai és külföldi oltalomszerzési stratégia felépítésében, az oltalomszerzést gátló körülmények vagy éppen a potenciális együttműködő partnerek azonosításában, valamint a birtokukban lévő szellemi vagyon felmérésében, értékelésében.

További információ: 

+36-1-474-5954
ugyfel@hipavilon.hu
www.hipavilon.hu