Széchenyi Tőkealap - Mocsárba vagy futóhomokra ne építsünk váratAhogy mondani szoktuk, a hitelezés a sikeres vállalati múltat, a befektetés a fényes jövőt finanszírozza. A már elért eredmények feketén-fehéren ellenőrizhetők, míg a jövőbeli bevétel potenciál, amelynek minél jobb kihasználásához egy sor feltételnek teljesülnie kell. Meglévő termék, tapasztalt vállalatvezetés, transzparencia, kapcsolatrendszer? Igen. Most viszont menjünk ennél eggyel „beljebb”, és beszéljünk a piacról. Kiderül, hogy e tényező szűrőjén keresztül mit keres és mit lát vállalkozásunkban a mérsékelt, illetve a magasabb hozamot elváró befektető.

A meglévő termék vagy szolgáltatás, amelynek kifejlesztésébe komoly energiát fektettünk, a befektető számára elvileg adottság, csakúgy, mint egy-egy adott pillanatban a cégvezetés és az aktuális vállalati stratégia. Mindezek középpontjában a piac áll, amely azonban változik. Akár a cég múltjáról, akár a jövőjéről beszélgetünk lehetséges befektetőinkkel, sor kerül arra, hogy rávilágítsunk az elért sikerek fő tényezőire, amelyek reményeink szerint bemutatják tudásunkat, tapasztalatunkat és a jövőt is előre vetítik. De mit hoz a jövő?

Ennél a kérdésnél eljutunk arra a pontra, ahol kézzelfoghatóan kiderül: a tőke nemcsak a vállalkozásba, hanem rajta keresztül a vállalkozás piacába is forrást juttat. Ugyanúgy meg kell tehát vizsgálnia a piac múltját és jelenét, mint magát a vállalkozást, és „ki kell találnia”, milyen fejlődési irányokat vehet a környezet, és ez középtávon vajon szűküléshez, stagnáláshoz vagy növekedéshez vezet. Ehhez igénybe veszi a célvállalat vezetőinek szakértelmét, de érthető módon nem támaszkodhat kizárólag erre.

A zuhanó vagy vegetáló piac

Hiába a legjobb minőségű, a legjobb ár-érték arányú, a pillanatnyilag legkeresettebb termék és a legprofibb cégvezetés, egy stagnáló vagy a lejtőn lefelé bukdácsoló piacon középtávon ritkán lehet megfelelő növekedésre számítani. Sajnos, ilyenkor azt kell valószínűbbnek tekinteni, hogy még az SZTA által megjelölt mérsékelt, 10 százalék körüli elvárható éves hozamot is rendkívül nehéz lehet teljesíteni, nem beszélve a klasszikus kockázatitőke-befektetők ennél jóval magasabb elvárásairól.

Szerencsére, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben érdekelt befektető partner számára több tényező is lehet döntő, így a fenti hozamelvárás és az üzleti környezet egy éppen nem felfutó iparágban is összeegyeztethető lehet. De jobb, ha tudjuk: a nagy összegeket „bizonytalanabb” célpontokba befektető kockázati tőkés az általa vállalt jelentős kockázatért cserébe jelentős hozamot vár el a cégtől. Ahhoz pedig, hogy ezt minél nagyobb eséllyel érhesse el, nem vállalhat a piac állapotából származó jelentős, további kockázatokat.

A fénysebességgel változó piac

Az is megtörténhet, hogy a forrásbevonást tervező vállalkozás piacában rendkívül jó lehetőségek vannak – azonban úgy tűnik, a környezet több tényező mentén, gyorsan és hektikusan változik. Így még a közeljövő sem kiszámítható, jó hír, hogy önmagában emiatt ritkán menekül el a befektetőjelölt, viszont a vállalkozással kapcsolatos egyes tényezők drámaian felértékelődnek. Mindkét típusú befektetőnél lényeges – és nem árt, ha átlagon felüli – a termék várható keresettsége, és persze a cég alkalmazkodóképessége. A környezet azonban olyan magas kockázatot hordoz, hogy a mérsékelt éves hozamot elváró befektető gyakorlatába kevésbé „fér bele” a befektetett összeg elvesztése. Ezzel szemben, a nagyobb kockázattűrő képességű befektetőt kifejezetten vonzhatja az adott esetben elérhető magas hozam.

A tanulság azzal a bizonyos várépítéssel kapcsolatban

A siker egyik legfőbb tényezője a rugalmasság, a változás képessége. A piac változik, és ehhez igazodva kell tudnia változni a termékünknek, stratégiánknak azáltal, hogy folyamatosan új tudást és tapasztalatokat szerzünk róla. A jó cégvezetés képes úgy kormányozni, hogy a cég a mindenkori lehetőségeket kihasználja, és közben stabilan működik.

Középtávon vizsgálva, vannak viszonylag stabil és kevésbé stabil piacok. Mocsárba (szűkülő piacra) és futóhomokra (gyorsan és kiszámíthatatlanul változó piacra) lehetőleg ne próbáljunk várat, vagyis nagy, költséges, stabilnak hitt építményt felhúzni. Ehelyett mérjük fel a saját (meglévő és elérhető új) piacainkat, ahogyan a befektetőink is tennék. Majd fordítsuk meg a helyzetet, és vizsgáljuk meg mi a befektetőket. Lássuk tisztán, hogy a piac alapján milyen profilú befektetők érdeklődnének leginkább cégünk iránt. Végül, az üzleti tervezésbe ne csak a termékkel, a piaccal, az üzleti partnerekkel, versenytársakkal és szabályozással, hanem a lehetséges befektetőkkel kapcsolatos forgatókönyvek is kerüljenek be.