Stratégia és irányításA Széchenyi Tőkealap befektetési portfóliója ezúttal egy folyamatmenedzsment – működési folyamat fejlesztési társasággal bővült. A GRID CEE Zrt. tevékenysége jó példája az átgondolt innováció-fókuszú bővülési terveknek, melyek megvalósításával a társaság számára lehetővé válik a régiós külpiaci terjeszkedés révén elérhető további növekedés is.

A már működő cégek fejlesztése – iparágtól függően – számos irányt vehet, a sikerre pedig nem létezik egységes recept. Az innovatív szemléletre, az üzletileg megalapozott működésre és a kiemelkedő szakmai háttérre befektető partnerként gyakran általános kulcstényezőként tekintünk. Ezért is különösen fontos látni azt, hogy ezeket az erősségeket az egyes cégek stratégiájukon keresztül hogyan szilárdítják meg, és hogyan építenek rá a gyakorlatban.

A GRID CEE Zrt. egy folyamatmenedzsment módszertani alapokra építő tanácsadó cég, amely a közép- és nagyvállalati körnek nyújt az üzleti folyamatmenedzsment valamennyi szegmensében megoldásokat saját csapatára és piacvezető szoftvermegoldásaira építve. A GRID szolgáltatásaival a villamosenergia-piac, illetve a pénzügyi szolgáltatók széles körében van jelen. A GRID specializált iparági fókuszával, illetve ezek terén komplex megközelítésével a krízishelyetekben és a normál üzletmenetben is biztosítani tudja a vállalati folyamatok stabil és eredményes működését.

A cég hatékony és felelős vállalatirányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi szempontokat a fókuszban tartva fejleszti tovább, építi ki vállalatok vagy akár vállalatcsoportok irányítási és belső szabályozási rendszereit, „belső védelmi vonalait”. A működési folyamatalapú megközelítés képessé teszi a társaságokat, hogy belső működésüket, irányítási és szabályozási rendszereiket kellő rugalmassággal tudják a gyorsan változó külső piaci, de akár a belső kihívásokhoz is illeszteni, mely képesség a mai piaci körülmények között kiemelt fontosságú.

A működési folyamatok ismeretére, megfelelő kontrolljára és a szabályozásra épülő komplex informatikai megoldások sokféle feladat és probléma megoldását képesek biztosítani, melyek ma már nélkülözhetetlenek a modern vállalatvezetési elveket valló társaságoknak, és kiemelten fontosak az úgynevezett „kritikus infrastruktúrák” üzemeltetői számára. A stratégiai célkitűzések megvalósítását szolgáló működési folyamatok ismerete lehetővé teszi a felkészülést a normál üzletmenttől eltérő, kritikus időszakokra is. Az üzletmenet-folytonossági stratégiák és tervek kialakítása a működési folyamatokat helyettesítő alternatív folyamatok megtervezésével, majd ezekhez illeszkedve a kritikus időszakok pontos cselekvési terveinek rögzítésével lehetséges.

Mivel a rendszer alapja a működési folyamatok ismerete, a belső szabályozók ezekhez illesztése, a folyamatok szükséges mértékű automatizálása, a tervezett fejlesztések segítik a felhasználókat, csökkentik az adminisztrációs terhelést, megbízhatóvá teszik a cégek szabálykövetését. Az ágazatok sajátosságaihoz igazítva kialakított „belső védelmi rendszerek” átláthatóbb, kontrolláltabb és költséghatékonyabb működést eredményeznek.

A társaság az elnyert 52 milliós SZTA-tőkeforrást egyrészt humántőke állományának fejlesztésére és bővítésére, másrészt a szolgáltatások bővítéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére kívánja fordítani. A cég jelenleg 22 munkavállalót foglalkoztat, tervei szerint ez a szám 2014 elejétől 29-re emelkedik.

A GRID CEE Zrt. tevékenységében meghatározó a villamosenergia-piaci jelenlét. Mivel ez a piac egyre inkább a nemzetközi piaci-integráció irányába mozdul el, komoly kihívást, egyben hatalmas lehetőségeket jelent a szomszédos országok villamosenergia-piacaira történő belépés, illetve régiós stratégiai partnerségek kialakítása. A példák, egyébként, minden szektorban azt mutatják, hogy a vállalkozások csakis egyedi megoldást találva tudnak előrelépni. Nincs univerzális csodafegyver: csak az alapos tervezés, a magas minőségű kivitelezés és a piaci helyzethez alkalmazkodni képes tulajdonosi szemlélet képes továbblendíteni a cégeket a kitűzött célok elérése felé.