asasA Széchenyi Tőkealap egy rendkívül izgalmas területen fektetett be. Legfrissebb tőkekihelyezésével a hazai földtani kutatásokat és fejlesztéseket segíti elő. A GEOCHEM Kft. 2006 óta működik, és olyan méréseket végez speciális kőzetfizikai laboratóriumában, amelyek a szén, szénhidrogén és geotermikus kutatásokban, a radioaktív hulladékok elhelyezésében és a metánbányászatban is alkalmazhatók.

Mivel foglalkozik a cég?

A vállalat elsősorban innovatív K+F tevékenységet végez több hazai és nemzetközi cég és bányatársaság megbízásából, amelyek számára számos sikeres mérést végzett a szénkutatás, a geotermikus kutatás és a radioaktívanyag-elhelyezés területén is. A vállalat tulajdonában lévő high-tech felszereltségű kőzetfizikai laboratóriumnak köszönhetően e mérések rendkívüli pontosságúak. A vállalkozás magasan kvalifikált mérnököket foglalkoztat, valamint tudományos munkát végző szakembereket is bevon működésébe.

A társaság nem csupán laboratóriumi munkával foglalkozik, egyedülálló, saját fejlesztésű univerzális áteresztőképesség-mérő készüléket is értékesít, amellyel 2010 novemberében regionális innovációs díjat is nyert. A vállalkozás e mérőeszközöket folyamatosan fejleszti, és külföldi értékesítésüket is tervezi. Nem csupán az alkalmazott kutatással foglalkozó cégek számítanak célpiacának, hanem az egyetemi kutatószféra, a nagyüzemi gyártáshoz kapcsolódó minőség-ellenőrzés (például a szűrők vizsgálata) vagy az orvostudomány kísérleti laboratóriumai is.

Milyen konstrukcióban fektet a cégbe az SZTA?

Az Alap kétütemű tőkebefektetést tervez, melynek keretében 2014 első felében megtörtént az első részlet (120 millió Ft) kihelyezése, a tervek szerint pedig 2014 második felében az összeg második része is befektetésre kerül. Az SZTA ezzel kisebbségi tulajdont szerzett a cégben, melyet a tervek szerint az elvárt hozam mellett a cég 2018 végéig képes lesz kivásárolni.

Mi várható a tőkebefektetés után?

A befektetett tőkéből a vállalkozás a kutatásokhoz szükséges eszközparkot és munkaerő-állományt tervezi bővíteni, valamint a saját mérőeszközt szeretné fejleszteni és piacra vinni. A további fejlesztésektől a tulajdonos hosszútávon jó eredményeket vár, amelyre garanciát jelent a társaság tevékenységi körének speciális jellege. A cég földtani kísérleti laboratóriuma különböző komplex pórustér és tárolótér vizsgálatok elvégzésére és ezek geofizikai vizsgálatokkal való összevetésére alkalmas. A mérések a nagyon tömör kőzetek porozitását, víz és gáz áteresztő- és záró-képességét vizsgálják. Ilyen kutatásokra van szükség többek között a klasszikus és az új módszerekkel támogatott szénhidrogén-kutatás, a szénkutatás, a radioaktív hulladék elhelyezése és a nagy mélységű geotermális kutatások során. A tőkebefektetéssel lehetővé váló fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat tovább tud terjeszkedni a kutatási piacon.